Tuesday, April 3, 2012

Benchmark flessen

Kijken naar verschillende soorten flessen. 

  • Bij elke fles vind je sowieso een verdunning terug in de hals, juist onder de dop. De een is iets hoger dan de andere. Deze hoogte is belangrijk om te kijken of de lus plaats genoeg heeft om te grijpen. Qua diameter is het verschil zodanig klein dat deze als verwaarloosbaar beschouwd wordt.

  • Ook is er nog een kleine uitsparing, net onder het gedeelte waar de schroefdraad van de fles begint. We merken weer op dat verschilt in breedte qua fles. Hoe kleiner, hoe minder ruimte om de lus en het uiteinde van het prototype te laten grijpen.

  • Onze nieuwe benchmark is onderstaande fles. Deze fles heeft Nicole weten te vinden. Hiervoor is ze speciaal buitenshuis gegaan, de eerste maal na haar ziekenhuisopname! De nieuwe fles heeft een enorm kleine uitsparing en een korte hals. Indien ons systeem werkt op deze fles, zal ze ook werken op alle andere.

nieuwe benchmark, zeer korte hals met kleine uitsparing

No comments:

Post a Comment